Điều khoản sử dụng


1. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Người sử dụng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này trong khi sử dụng dịch vụ. Nếu sự đồng ý của người sử dụng không có hiệu dụng và có thể hủy bỏ, thì người sử dụng không được phép sử dụng dịch vụ này.

Người sử dụng, bằng cách sử dụng dịch vụ này trong thực tế, được coi là đã đồng ý với điều khoản sử dụng này một cách có hiệu lực và không thể rút lại sự đồng ý đối với điều khoản này. Từ thời điểm đồng ý như trên, điều khoản sử dụng này sẽ được áp dụng với người sử dụng.

1. BẢO MẬT THÔNG TIN

Người sử dụng, trong trường hợp cung cấp cho công ty chúng tôi thông tin liên quan đến bản thân người sử dụng cho chúng tôi trong khi sử dụng dịch vụ này, phải cung cấp thông tin chân thật, chính xác, và hoản chỉnh.

Người sử dụng phải quản lý một cách nghiệm ngặt bằng trách nhiệm của bản thân để mật mã khi đã đăng ký với công ty chúng tôi trong khi sử dụng dịch vụ không bị sử dụng một cách bất chính. Công ty chúng tôi coi tất cả hành vi được diễn ra khi sử dụng mật khẩu đã đăng ký của người sử dụng là hành vi của bản thân người sử dụng

Về việc bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, ngoài điều khoản này, chúng tôi tuân theo bảo hộ riêng tư của dịch vụ này cũng như chính sách bảo mật của công ty chúng tôi.

3. SỬA ĐỔI TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

3.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên mạng. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang Web sẽ được coi như là quý khách đã chấp nhận các Điều Khoản sử dụng mới đó. 

3.2 Xin vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng và đồng ý là quý khách sẽ tuân theo những quy định này. Khách hàng sử dụng trang Web đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và có hiệu lực vào ngày quý khách đến thăm trang Web lần đầu tiên. Nếu khách hàng không đồng ý với những Điều khoản Sử dụng này, xin quý khách vui lòng ngừng sử dụng website ngay lập tức.

3.3. Agiatot không chịu trách nhiệm về chất lượng đường truyền Internet ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của bạn vào Website.

3.4. Quý khách không được phép sử dụng website hoặc gửi cho chúng tôi hoặc đến trang Web hoặc bất kỳ thành viên nào khác của trang Web bất cứ thứ gì mà:

a) Vi phạm luật pháp, quy định, quy chế, hoặc luật địa phương của bất kỳ cơ quan quyền lực nào.

b) Mang tính lừa đảo, phạm tội, hoặc trái pháp luật.

c) Không chính xác hoặc lỗi thời.

d) Mang tính tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt đối xử, công kích, gây hại, quấy rối, làm nhục, độc hại, lăng mạ, thù ghét, đe dọa, phỉ báng, không đúng sự thật hoặc mang tính chính trị.

e) Giả danh một cá nhân hay đoàn thể hoặc bóp méo mối quan hệ với một cá nhân hay đoàn thể khác.

f) Vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm và không giới hạn cho bản quyền, bản quyền thương hiệu, và quyền phát thanh truyền hình) hay sự riêng tư hoặc các quyền khách của chúng tôi hoặc một bên thứ ba bất kỳ.

g) Có thể trái với lợi ích của chúng tôi.

h) Trái với các quy luật hay yêu cầu mà chúng tôi đã quy định trên trang Web có liên quan đến một phần của trang Web nói riêng hay cả trang Web nói chung.

i) Liên quan đến việc sử dụng của quý khách, cung cấp hoặc phân tán bất kỳ virut, những email không cần thiết, trojan, trap doors, back doors, easter eggs, worms, time bombs, cancelbots hay các chương trình vi tính khác có ý định làm thiệt hại hay can thiệp, lừa dối, chiếm đoạt bất cứ chương trình, dữ liệu hay thông tin cá nhân nào.

3.5 Các lời nhận xét hoặc những thông tin khác được đăng tải trên trang Web không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên và vì thế tin tưởng vào. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ khách viếng thăm trang Web đã tin tưởng vào các thông tin đó, hoặc bất kỳ ai khác biết đến các thông tin được đăng trên trang Web.

Ngoại lệ

Nếu có mục nào bị cho là sai luật, không hợp pháp hoặc không có hiệu lực vì bất kỳ lý do luật pháp nào của bất kỳ tiểu bang hay đất nước nào mà những điều khoản này được định sẽ có hiệu lực, thì trong phạm vi cho phép của cơ quan có thẩm quyền, những điều khoản đó sẽ bị loại trừ và những điều khoản còn lại trong Quy định Sử dụng vẫn được sử dụng và giữ nguyên hiệu lực.

Luật pháp và thẩm quyền tại Việt Nam

Tất cả các Điều Khoản sử dụng và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, quý khách gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết.