Điều khoản sử dụng

Về bài viết

Agiatot.vn giữ toàn quyền nội dung bài viết trên website.

Bạn không được sử dụng nội dung trên Agiatot.vn vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành khi chưa được sự đồng ý từ Agiatot.vn.

Nhận xét trên trang

Khi đọc những nội dung được public trên website, nếu bạn còn vướng mắc hoặc cần tư vấn thêm. Bạn có thể để lại comment ở cuối bài viết. Agiatot.vnsẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể.

Pháp luật hiện hành

Việc quản lý và vận hành Website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Agiatot.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Agiatot.vn.